تحميل موسیقی رادیویی نایاب mp3 - mp4

 • Ustad Nashenas Rare Radio Collection Songs Part 1 آهنگهای نایاب رادیویی استاد ناشناس
  Ustad Nashenas Rare Radio Collection Songs Part 1 آهنگهای نایاب رادیویی استاد ناشناس
 • Nashenas Rare Radio De Shab Ka Tu Mehr ناشناس رادیویی نایاب دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی
  Nashenas Rare Radio De Shab Ka Tu Mehr ناشناس رادیویی نایاب دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی
 • Mahwash Rare Radio Classic استاد مهوش رادیویی نایاب کلاسیک
  Mahwash Rare Radio Classic استاد مهوش رادیویی نایاب کلاسیک
 • Doray Logari Rare 1960s Neyamad Yaram Gul Bekharam دری لوگری رادیویی نایاب نیامد یارم گل بیخارم
  Doray Logari Rare 1960s Neyamad Yaram Gul Bekharam دری لوگری رادیویی نایاب نیامد یارم گل بیخارم
 • Habib Sharif Rare Radio Tu Beya Beya حبیب شریف رادیویی نایاب تو بیا بیا
  Habib Sharif Rare Radio Tu Beya Beya حبیب شریف رادیویی نایاب تو بیا بیا
 • Pran Nath Rare Radio 1970s Name Danam Che Manzil پرناتهه رادیویی نایاب نمی دانم چه منزل
  Pran Nath Rare Radio 1970s Name Danam Che Manzil پرناتهه رادیویی نایاب نمی دانم چه منزل
 • Shah Wali Rare Radio Saqi Cherta Kateli شاه ولی رادیویی نایاب ساقی چیرته کتلی
  Shah Wali Rare Radio Saqi Cherta Kateli شاه ولی رادیویی نایاب ساقی چیرته کتلی
 • Ust Kheyal Zheela Rare Radio 1960s Afq Aftaab استاد خیال و خانم ژیلا رادیویی نایاب افق آفتاب
  Ust Kheyal Zheela Rare Radio 1960s Afq Aftaab استاد خیال و خانم ژیلا رادیویی نایاب افق آفتاب
 • Quiet Music موسیقی آرامش بخش
  Quiet Music موسیقی آرامش بخش
 • Ustad Madadi Rare Radio 1970s Ay Shokh Sar Kash استاد مددی رادیویی نایاب ای شوخ سرکش
  Ustad Madadi Rare Radio 1970s Ay Shokh Sar Kash استاد مددی رادیویی نایاب ای شوخ سرکش
 • Qaseem Logari Radio 1960s Orbal Abro Kaman Lari قاسم لوگری رادیویی نایاب اوربل ابرو کمان لری
  Qaseem Logari Radio 1960s Orbal Abro Kaman Lari قاسم لوگری رادیویی نایاب اوربل ابرو کمان لری
 • Gh Yahya Shorangez Rare Radio 1960s Dil Zaram غلام یحیی شور انگیز رادیویی نایاب دل زارم
  Gh Yahya Shorangez Rare Radio 1960s Dil Zaram غلام یحیی شور انگیز رادیویی نایاب دل زارم
 • Khoshaal Sadozai Rare Radio Baro Ay Tabeebam 1970s خوشحال سدوزی رادیویی نایاب برو ای طبیب ام
  Khoshaal Sadozai Rare Radio Baro Ay Tabeebam 1970s خوشحال سدوزی رادیویی نایاب برو ای طبیب ام
 • Hameed Shukran Rare Radio Afsos حامد شکران رادیویی نایاب افسوس
  Hameed Shukran Rare Radio Afsos حامد شکران رادیویی نایاب افسوس
 • Alim Shahrawan Rare Radio Kabul 1974 Zeba Negara عالم شهروان رادیویی نایاب زیبا نگاره
  Alim Shahrawan Rare Radio Kabul 1974 Zeba Negara عالم شهروان رادیویی نایاب زیبا نگاره
 • Ustad Mahwash Rare Radio 60s An Sokh Satamgaar استاد مهوش رادیویی نایاب آن شوخ ستمگار
  Ustad Mahwash Rare Radio 60s An Sokh Satamgaar استاد مهوش رادیویی نایاب آن شوخ ستمگار
 • Mohammad Omar Maidani Rare Radio 1960s Stargi Toora محمد عمر میدانی آهنگ نایاب رادیویی سترگۍ توره
  Mohammad Omar Maidani Rare Radio 1960s Stargi Toora محمد عمر میدانی آهنگ نایاب رادیویی سترگۍ توره
 • Saifudding Rare Radio 1970s Lashkari Ishaq سیف الدین رادیویی نایاب لشکر عشق
  Saifudding Rare Radio 1970s Lashkari Ishaq سیف الدین رادیویی نایاب لشکر عشق
 • Ustad Sarahang Rare Radio 1960s Deeda Geryan Seena Beryan استاد سرآهنگ رادیویی نایاب دیده گریان
  Ustad Sarahang Rare Radio 1960s Deeda Geryan Seena Beryan استاد سرآهنگ رادیویی نایاب دیده گریان
 • Nashenas Rare Radio Kabul 1960s Ghamjen Farzana ناشناس غمجن فرزانه رادیویی نایاب
  Nashenas Rare Radio Kabul 1960s Ghamjen Farzana ناشناس غمجن فرزانه رادیویی نایاب
2020 - Copyright © البوماتي